Brugerundersøgelse

Når alt kommer til alt, handler brugerundersøgelser om at afdække, hvad brugerne mener om virksomhedens/organisationens produkter, services, ydelser eller website.  

Hvad er en brugerundersøgelse?

Brugerundersøgelser har det formål at måle tilfredsheden blandt brugerne. Ligeledes kan den afdække deres vaner, holdninger, forventninger, prioriteringer og kendskab.   

Udbytte af brugerundersøgelse

I en brugerundersøgelse kan du få svar på spørgsmål som: 

  • Hvordan er brugernes profil - vaner, holdninger og forventninger
  • Er brugerne tilfredse? Hvad er de tilfredse med? Hvad er de utilfredse med?
  • Hvem er tilfredse, og hvem er utilfredse?
  • Hvilke tilbud og information har deres interesse? 

Typiske eksempler på brugerundersøgelse

  • Hjemmeplejen, der ønsker at optimere tilfredsheden og bruge ressourcerne fornuftigt i forhold til de ældres behov og ønsker
  • Attraktionen, som ønsker at give de besøgendes en bedre oplevelse, så den lever op til deres forventninger   
  • Trafikselskabet som ønsker flere tilfredse brugere af busserne. Hvordan prioriterer passagererne komfort, information, betaling, fleksibilitet etc.  
  • Virksomheden som ønsker at optimere oplevelsen for brugerne af deres hjemmeside 

En afart af brugerundersøgelser er usability test

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.