Meningsmåling 

Hvad er meningsmålinger?

Meningsmålinger foretages hele tiden. Det kan være i forbindelse med politiske begivenheder som fx budgetforhandlinger og valg, men også i forbindelse med andre begivenheder i området. En meningsmåling er altså andet end blot en måling af tilslutningen til partierne.  

Udbyttet af meningsmålinger

  • Aktiv brug af resultaterne fra meningsmålinger er en seriøs og effektiv metode til at skabe debat om politiske emner  
  • Giver et indblik i ”temperaturen” på den politiske stemning netop nu 
  • Giver mulighed for at vurdere de enkelte partiers position i forhold til sidste valg eller sidste meningsmåling 
  • Giver indsigt i, hvordan partierne står nu, hvis der var valg, og hvordan vælgerne er vandret mellem partierne 
  • Kan anvendes til at identificere de enkelte vælgergruppers holdning til aktuelle politiske spørgsmål

Én dag fra vi udformer spørgsmål, til I har resultater!

Materialet kan bruges i forbindelse med artikler eller som researchmateriale til interview med politikere. Fra vi har udformet spørgsmålene, til I har resultaterne, behøver der ikke gå mere end én dag. Vi kalder det aktuelt!  

Landsdækkende eller regionalt

Meningsmålinger kan være mere interessante, hvis de foretages regionalt fx i et afgrænset dækningsområde. På den måde kan man få belyst lokalpolitiske spørgsmål og lavet et lokalpolitisk stemmebarometer. Jysk Analyse kan, uden meromkostninger, lave meningsmålinger, der er repræsentative for jeres lokalområde. Vi skal blot have en liste over de kommuner, som I ønsker målingen skal dække.  

Fornuftig pris 

Kontakt Jysk Analyse og få prisen på en skræddersyet undersøgelse i dit lokalområde.